top of page

Class 5B

Screenshot 2019-05-02 at 8.34.00 AM.png

Class Teachers

Mr. HON CHUN WAI

Ms. KWAN SHUK HAN 

Ms. LEUNG WING YIN  

bottom of page